Regulamin

Uczestnictwo w Festiwalu Toruń z Pasją

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie uczestniczą za zgodą lub pod opieką rodziców.
 2. Osoby uczestniczące w festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
 3. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach festiwalowych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Konsultację lekarską zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia.
 4. Organizatorzy festiwalu Toruń z Pasją nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 5. W czasie każdych zajęć, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli obawiasz się, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na Twoje zdrowie.
 6. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Festiwalu z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 7. W wypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
 8. W trosce o najwyższa jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie.
 9. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 10. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas udziału w Festiwalu Toruń z Pasją, a w czasie trwania zajęć pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestników i prowadzącego.

Rezerwacje i płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez maila torunzpasja@gmail.com oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych zajęć.
 2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie organizatora najpóźniej po 7 dniach od zwrotnego maila z rezerwacją miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
 4. Na 5 dni przed zajęciami osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.
 5. Zajęcia w opłaconej rezerwacji można wymienić na inne najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem. Należy to zrobić mailowo lub telefonicznie torunzpasja@gmail.com lub 690558347.
 6. Do uczestnictwa niezbędne jest potwierdzenie wolnych miejsc na wybrane zajęcia
 7. Bilety na pozostałe wolne miejsca można będzie zakupić w czasie trwania Festiwalu w miejscu jego odbywania się.
 8. Regulamin warsztatów kulinarnych dla dzieci:
 
Share